• دیپلم های برند کینتیکس

    Kinetics Professional Nail System

    دیپلم های بین المللی حرفه ای ناخن

دیپلم های برند کینتیکس

هنرجویان در سطوح مختلف  آموزشی پس از گذراندن دوره و دریافت دیپلم بین المللی نسبت به سطح مورد نظر می‌تواند شروع به فعالیت کند.

سطوح آموزشی برند کینتیکس

گرند مستر نشنال و اینترنشنال کمپانی

پس از پایان رساندن دوره ۵ ساله ی مدرسی نشنال و اینترنشنال در کمپانی کینتیکس و اخذ دیپلم گرند مستری نشنال مجوز آموزش در تمامی سطوح آموزشی (سطح ۱ تا ۹ که در بالا مشاهده می کنید) را در کشور دارد.
تمامی مدرسین نشنال کشور فقط با تایید گرند مستر می‌توانند پس از قبولی در تست های مربوطه فعالیت خود را به عنوان مربی برندینگ در ایران شروع کنند.