• محصولات ویژه مراقبت از کوتیکول ناخن

    CUTICLE CARE

روغن های کوتیکول ناخن

یک روش درمانی و مراقبتی اساسی است که برای استفاده روزانه جهت سالم نگه داشتن ناخن ها و کوتیکول های اطراف ناخن شما توصیه می شود. روغن کوتیکول موجب رشد مطلوب ناخن می شود و کوتیکول ها را تغذیه می کند و نرم می سازد. با استفاده روزانه، وضعیت ناخن بهبود پیدا می کند و کوتیکول ها انعطاف پذیر و سالم می مانند و کوتیکول های خشک و آسیب دیده ترمیم پیدا می کنند.

MINI OILS 5ml

# KTR0202
روغن محافظ کوتیکول با پایه عصاره بادام

# KTR0602
روغن محافظ کوتیکول با عصاره لیموترش

# KTR0502
روغن محافظ کوتیکول با پایه عصاره پرتقال

RETAIL SIZE 15 ml

# KTR02B
روغن محافظ کوتیکول با پایه عصاره بادام عرضه شده درون جعبه

# KTR06B
روغن محافظ کوتیکول با عصاره لیموترش عرضه شده درون جعبه

# KTR05B
روغن محافظ کوتیکول با پایه عصاره پرتقال عرضه شده درون جعبه

PROFESSIONAL SIZE 75ml

# KTR0275
روغن کوتیکول با پایه عصاره بادام عرضه شده در جعبه

# KTR0675
روغن کوتیکول با پایه عصاره لیموترش عرضه شده در جعبه

# KTR0575
روغن کوتیکول با پایه عصاره پرتقال عرضه شده در جعبه

کوتیکول ریموور

محصول ژله ای مانند با اثر سریع برای نرم کردن
و برداشتن کوتیکول ناخن در مانیکور

سرم ناخن دانه انگور

درمانی:بازسازی کننده صدف و ریشه ناخن (ماتریکس)